Application Specialist

Location Warsaw
Discipline: Sales
Job type: Permanent Full Time
Job ref: 005448
Published: about 2 months ago

Podstawową odpowiedzialnością na stanowisku Application Specialist (AS) jest zapewnienie wsparcia, edukacji, szkoleń i doradztwa w zakresie stosowania produktów z portfolio produktów Rayner.

Osoba zatrudniona będzie współpracować z istniejącymi kluczowymi klientami Rayner w ramach NFZ i sektora prywatnego.

 

Do kluczowych obowiązków będzie naleſało:

 • Współpraca z Chirurgami, personelem sal operacyjnych i innymi kluczowymi pracownikami słuſby zdrowia, zapewniając wsparcie w zakresie stosowania produktów Rayner kluczowym klientom firmy.
 • Prowadzenie szkoleń, zgodnie z wymaganiami klientów
 • Identyfikowanie obszarów wzrostu sprzedaſy w ramach kluczowych klientów
 • Wspieranie działań związanych z programami edukacyjnymi w regionie
 • Zarządzanie depozytami produktów u kluczowych klientów
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z chirurgami i klinicystami w regionie
 • Odpowiedzialność za odpowiednie planowanie własnego czasów celu maksymalizacji wydajności, uzgadniając plan działań z menedſerami ds. kluczowych klientów i marketingiem (za akceptację planu działań operacyjnych odpowiada KAM)
 • Współpraca z menedſerami ds. kluczowych klientów w poszczególnych szpitalach w regionie
 • Efektywne stosowanie systemu CRM i przestrzeganie procedur administracyjnych w celu dokumentowania skuteczności podejmowanych działań.
 • Współpraca z menedſerem ds. kluczowych klientów w celu opracowania lokalnych planów biznesowych zgodnych z planami i strategią pracy z klientami kluczowymi.
 • Praca zgodnie z wymaganiami polityki i wskazówek firmy dotyczących BHP
 • Utrzymywanie najwyſszego poziomu wiedzy naukowej i produktowej

Niezbędne

 • Wykształcenie wyſsze lub równowaſne w dziedzinie sprzedaſy, marketingu, nauk przyrodniczych lub pokrewnej.
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w salach operacyjnych z chirurgami i pielęgniarkami chirurgicznymi / innym personelem sal operacyjnych /słuſby zdrowia - z sektora sprzętu medycznego lub farmacji.
 • Chęć dołączenia do szybko rozwijającego się środowiska z perspektywą rozwoju do roli kierownika ds. kluczowych klientów.
 • Znajomość MS Office
 • Prawo jazdy 

 

Poſądane

 • Wcześniejsze doświadczenie w okulistyce